The Role Of Soft Law Acts In The Mechanism Of Functioning Of International Organizations

Journal Issue:

Author Information: 
  •  
  • Sergey D. Belockiy - Doctor of Philosophy (Law), Associate Professor of the Department of International Law at the Institute of International Relations of the Taras Shevchenko National University of Kyiv;
  • Olga N. Shpakovych - Doctor of Laws, Associate Professor of the Department of Comparative and European Law at the Institute of International Relations of the Taras Shevchenko National University of Kyiv
Abstract: 

Present article focuses on the norms of soft law in the framework of international organizations. Today majority of scientists become an interesting phenomenon decision of international organizations which are increasingly sound as a category of "soft law" and its influence on the development of international law in general. International organizations cease to be the "second" subject of international law, and if you have not won the first place, it is only a matter of time. In the article the role of soft law in the mechanism of international organizations functioning are shown, the legal nature and impact of these acts on the member states. In our opinion, norms of "soft law", as a rule, contained in resolutions of international organizations are non-binding and do not formally bind member states. Norms of "soft law" are often adheres by the states and moreover are implemented into the national legal systems by incorporating similar in content standards into the national legislation. This is due to the fact that norms of "soft law" has a weight of moral and political significance and, as a rule, are created by organizations that have a considerable authority. Jurists generally distinguish two kinds of acts of recommendatory force: model acts (laws) and recommended acts which are not model, adopted in the framework of international organizations. In this connection the question of each mentioned method influence on the legislation of state. In our opinion, one of distinguishing features of the model recommendatory acts has is quite limited influence on the law of states and a narrow scope. At the same time, recommendatory acts of some specialized international organizations have a more complex effect on the development of national legislation, contain the highest level of standards, and as well develop international treaty provisions.

Keywords: 

norms of "soft law acts", international organizations, recommendatory acts, model acts, international standards, international law, mechanisms.

REFERENCES: 

[1] Bezborodov Yu.S. Mezhdunarodnye modelnye normy / Yu.S. Bezborodov. M., 2008.
[2] Butkevich V.G. Mіzhnarodne pravo. Osnovi teorії: pіdruchnik [dlya stud. vishhix navch. zakladіv, shho navch. za spec. "mіzhnarodne pravo", "mіzhnarodnі vіdnosini"] / V.G. Butkevich, V.V. Micik, O.V. Zadorozhnіj; za red. V.G. Butkevicha. K.: Libіd, 2002.
[3] Velizhanina M.Yu. "Myagkoe pravo" i ego rol v regulirovanii mezhdunarodnyx otnoshenij / M.Yu. Velizhanina // Yurist-mezhdunarodnik. – 2006. № 3.
[4] Gladkova T.L. Zakonotvorchij proces v Єvropejskomu Soyuzі: shlyaxi rozvitku ta vdoskonalennya: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stup. kand. yur. nauk: spec. 12.00.11 «Mіzhnarodne pravo» / T.L. Gladkova. K., 2011.
[5] Kiїvec O.V. U poshukax mіzhnarodnogo prava: pereosmislyuyuchi dzherela / O.V. Kiїvec. Kam’yanec-Podіlskij: PP «Vidavnictvo «Oіyum», 2011.
[6] Lukashuk I.I. Normy mezhdunarodnogo prava v mezhdunarodnoj pravovoj sisteme / I.I. Lukashuk. M.: Spark, 1997.
[7] Lukashuk I.I. Pravo mezhdunarodnoj otvetstvennosti / I.I. Lukashuk. M.: Volters Kluver, 2004.
[8] Morozov A.N. Vliyanie na nacionalnoe zakonodatelstvo rekomendatelnyx (modelnyx) aktov / A.N. Morozov // Mezhdunarodnoe pravo i nacionalnoe zakonodatelstvo. M., 2009.
[9] Neshataeva T.N. Mezhdunarodnye organizacii i pravo. Novye tendencii v mezhdunarodno-pravovom regulirovanii / T.N. Neshataeva. M.: Delo, 1999.
[10] Tixomirov Yu.A. Sovremennoe publichnoe pravo / Yu.A. Tixomirov. M., 2008.
[11] Yakovyuk І. Derzhavnij suverenіtet nacіonalnix derzhav u skladі Єvropejskogo Soyuzu: problemi viznachennya / І. Yakovyuk // Vіsnik akademії pravovix nauk Ukraїni. – 2004. № 3.
[12] Francioni F. Enviroment, human rights and international trade / F. Francioni. Hart Publishing, 2001.
[13] Shaw M. International Law / M. Shaw. Cambridge. 2003.
[14] Shelton D. Normative hierarchy in international law // American journal of international law. April, 2006. Vol. 100. No. 2.
[15] Molodcova E.S. Mirnoe ispolzovanie yadernoj energii i oxrana okruzhayushhej sredy: Mezhdunarodno-pravovye problemy. Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora yuridicheskix nauk. Specialnost 12.00.10 Mezhdunarodnoe pravo; Evropejskoe pravo / E.S. Molodcova. M., 2002.
[16] Popov V.A. Rol standartizacii v povyshenii ispolzovaniya vozobnovlyaemyx istochnikov energii. / V.A. Popov. M., 2010. URL: http://www.myshared.ru/slide/177337/
[17] Analiz politiki energoeffektivnosti v Mezhdunarodnom energeticheskom agentstve (MEA) // URL: http://www.iea.org/russian/pdf/Brochure_EEAnalysis_russian.pdf