Обоснование выделения эмиссионного права как подотрасли в системе финансового права

Journal Issue:

Author Information: 

Candidate for Ph.D. (Law) at the Department of Financial Law of the Russian Academy of Justice.

Keywords: 

financial law, branch of law, issue laws, issue, finance, monetary circulation, payment, currency control.

REFERENCES: 

[1] Belskij K.S. Emissionnoe pravo kak institut finansovogo prava // Gosudarstvo i pravo. 2006. № 5.
[2] Zapolskij S.V. O modernizacii doktriny rossijskogo finansovogo prava // Finansovoe pravo. 2008. № 4.
[3] Vinnickij D.V. Osnovnye problemy teorii rossijskogo nalogovogo prava: Diss. … dokt. yurid. nauk. Ekaterinburg, 2003.
[4] Zhuravleva I.A., Krysin S.A. Raschetnye pravootnosheniya v sisteme finansovogo prava // Pravo i zhizn. 2001. № 37.
[5] Vasilec V.P. Denezhnoe obrashhenie v Rossii kak ob"ekt pravovogo regulirovaniya: Diss. … kand. yurid. nauk. M., 2002.
[6] Finansovoe pravo: Uchebnik / Otv. red. E.M. Ashmarina, S.O. Shoxin. M.: Izdatelstvo «Elit», 2009.
[7] Sitnik A. Pravo denezhnogo obrashheniya kak podotrasl finansovogo prava // Pravo i zhizn. 2013.№ 5.
[8] Kroxina Yu.A. Finansovoe pravo Rossii: Uchebnik. 3-e izd., pererab. i dop. M.: Norma, 2008.
[9] Finansovoe pravo: Uchebnik. Izd. 3-e., pererab. i dop. / Otv. red. O.N. Gorbunova. M.: Yurist", 2006.
[10] Finansovoe pravo: Uchebnik / Otv. red. M.V. Karaseva. 3-e izd., pererab. i dop. M.: Yurist", 2009.
[11] Ashmarina E.M. Struktura finansovogo prava RF na sovremennom etape // Gosudarstvo i pravo. 2004. № 9.
[12] Xudyakov A.I. Finansovoe pravo Respubliki Kazaxstan. Obshhaya chast. Almaty.: Baspa, 2001.
[13] Lisicyn D.A. Finansovaya deyatelnost gosudarstva: soderzhanie, metody osushhestvleniya: Avtoref. diss. … kand. yurid. nauk. Chelyabinsk, 2004.
[14] Alekseev S.S. Obshhaya teoriya prava: V 2 t. T. 2. M.: Yurid. lit., 1982.
[15] Xudyakov A.I. Diskussionnye voprosy predmeta finansovogo prava // Finansovoe pravo. 2009. № 3.